Privacy beleid

Privacy beleid van SmallParts BV

Dit is het privacy beleid van SmallParts BV. Dit privacy beleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de gebruikers en klanten van onze website cq webwinkel. Wij vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. SmallParts BV gaat daarbij zorgvuldig om met uw gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy beleid vindt u altijd op onze website. SmallParts BV raadt u aan dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacy beleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

1.  Wanneer is dit privacy beleid van toepassing?

Dit privacy beleid is van toepassing op alle gegevens die SmallParts BV verzamelt en verwerkt van gebruikers en klanten op onze website.

Op de websites van SmallParts BV tref je een aantal links aan naar websites van derden, zoals van onze dealers. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens via deze websites. Dit privacy beleid is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

2.  Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

SmallParts BV, gevestigd aan de Middelhoefseweg 1, 3819 AA te Amersfoort, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy beleid.

Conform het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens heeft SmallParts BV haar verwerkingen van persoonsgegevens in een register aangegeven. In deze meldingen is aangegeven welke gegevens SmallParts BV verwerkt, voor welke doeleinden en aan welke personen en of instanties de gegevens worden verstrekt.

3.  Bestellen bij SmallParts BV

Hierin beschrijven we welke persoonlijke gegevens SmallParts BV van u verwerkt om u te kunnen leveren en wat dat precies betekent.  

3.a       Telefonisch bestelling.
Bij een telefonische bestelling noteren wij uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel de gegevens van de ontvanger van de bestelling indien dit anders is dan uw gegevens. Deze gesprekken worden opgenomen en kunnen voor kwaliteitsdoeleinde binnen SmallParts BV gebruikt worden. Wij bewaren deze opnames maximaal 6 maanden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor uw bestelling en de verzending daarvan.

3.b       Online bestellen
Via onze website kunt u uw bestelling plaatsen, hiervoor dient u enkele persoonsgegevens in te vullen. U kunt als ‘gast’ bestellen of een account aanmaken.
Besteld u als ‘gast’ dan hebben wij enkel de gegevens nodig om uw bestelling juist te kunnen verwerken. Deze gegevens worden maximaal 84 maanden bewaard om belastingtechnische redenen.
Ook kunt u een account aanmaken. Wanneer u dan de website van Ropro Europe bezoekt worden deze gegevens automatisch getoond en kunt u dit zelf wijzigen.
De website onthoudt uw orderhistorie waardoor u sneller kunt bestellen. Bij ‘Mijn account’ kunt u zich ook aan- of afmelden van onze nieuwsbrief.

3.c       Blokkering van een aanmelding voor online bestellen
SmallParts BV kan in uitzonderlijke omstandigheden uw mogelijkheid tot online bestellen blokkeren. Dit kan onder meer indien:

  • U als zakelijke klant die op rekening betaalt, tekortschiet in uw betalingsverplichtingen;
  • U herhaaldelijk en ten onrechte betwist dat bepaalde online bestelde producten zijn afgeleverd;
  • Wij vermoeden dat u misbruik maakt van uw ‘Mijn Account”.

Indien u ‘Mijn Account’ op grond van een van de bovenstaande redenen door ons wordt geblokkeerd, kunt u geen onlineproducten meer bestellen totdat u uw betalingsachterstand hebt voldaan en/of het door ons geconstateerde misbruik is gestopt. Wanneer u mogelijkheid tot online bestellen wordt geblokkeerd, zullen wij u hiervan per e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres op de hoogte stellen.

4.  Hoe beveiligen wij uw gegevens?

SmallParts BV gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

5.  Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die SmallParts BV over u verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar:

SmallParts BV, afdeling debiteurenadministratie, Middelhoefseweg 1, 3819 AA Amersfoort.

Via uw Mijn account profiel op onze website kunt u uw persoonsgegevens inzien of wijzigen. Ook kunt u daar aangeven dat u geen e-mail meer wenst te ontvangen met informatie over producten en/of aanbiedingen.

Als u geen e-mail meer wenst te ontvangen met informatie over producten en/of aanbiedingen, dan kunt u dat ook aangeven door een verzoek op te sturen naar het hierboven genoemde postadres of door contact op te nemen met ons via info@smallparts.nl of door te bellen naar 033 4451213. Wij helpen u dan bij het aanpassen van uw ‘Mijn account’.

Indien u vragen of klachten hebt of indien u wilt reageren op dit privacy beleid, dan kunt u tijdens werkdagen contact met ons opnemen via info@smallparts.nl of door te bellen naar 033 4451213.